Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.
Log in of registreer uOnze geschiedenis

Het bestuur

De HoecksteijnSoos

Nieuwsbrieven v.a. 2004

Agenda van onze clubs

Contact met het bestuur

Foto albums

Verhuur & verkoop

Uw energieverbruik
ACTUEEL:
Houten bovenlicht vervangen door dubbel glas
Enkele jaren geleden is vanuit het toenmalige Steunpunt aan de bewoners van ons totale complex een aanbod gedaan om de houten bovenlichten in de woningen te laten vervangen door bovenlichten met dubbele beglazing, waardoor meer daglicht de kamers kan binnenkomen. Daar heeft een flink aantal bewoners destijds gebruik van gemaakt.

Hiervoor blijkt echter nog steeds belangstelling te bestaan. Regelmatig ontvangt initiatiefnemer Ger Versteeg, voorzitter van de VvE Middenhoek, van de bewoners van de Middenhoek de vraag waar deze bovenlichten besteld kunnen worden. Misschien bestaat er ook interesse bij de bewoners uit de Boshoek en de Bogaardhoek. Mocht dit het geval zijn, dan kan hiervan een gezamenlijk project worden gemaakt. Hoe meer aanvragen, hoe gunstiger de prijs zal zijn.

Als u interesse heeft, laat dit uiterlijk 20 november a.s. aan Ger Versteeg weten. Stuur een e-mail onder vermelding van uw naam, huisnummer en het aantal houten bovenlichten dat u wilt laten vervangen naar bestuur@vve-middenhoek.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte.

Afrekening servicekosten 2016
Alle huurders hebben op 11 november jl. de afrekening van de servicekosten over 2016 ontvangen.

 • Belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen
  Secretariaat Bewonersvereniging:070-393 35 14, secretaris@dehoecksteijn.nl
  Huismeester, Prinses Beatrixlaan 901: 070 393 99 09 (08.00-17.00 uur), r.vanderkruit@vesteda.com
  Storingen of reparaties: 088 456 16 56 (toets 2) of via Vesteda Portaal www.vesteda.com inloggen Mijn Vesteda
  Huurderszaken: 088 456 16 56 of huurderszaken@vesteda.com
  Liftstoring Kone: 0900 225 5566
  Avelex grof vuil: 0900 05 07 of via internet www.avalex.nl
  Wijkagent Ozturk: 0900 8844 (binnen kantoortijd) of uzi.ozturk@haaglanden.politie.nl
 • Energieverbruik
  Onder het hoofdstuk "Uw Energieverbruik" staan de tabellen en grafieken per uur, dag, week, maand en jaar van het energieverbruik van de Boshoek, Middenhoek en Bogaardhoek. Ook zijn de daaraan verbonden kosten over de periode 2010 t/m heden vermeld. Het jaarverbruik met de jaarkosten zijn vanaf 2008 vermeld. Er is ook de keuze om een vergelijkings grafiek van de drie complexen te krijgen voor elk individueel onderdeel. Dit overzicht wordt verzorgd door Energiemastering.nl.
 • Vesteda portaal
  boekjeAlle huurders hebben van Vesteda een inlogcode ontvangen waarmee men toegang krijgt tot het Vesteda Portaal. Via dit portaal kunnen onder meer reparatieverzoeken worden ingediend. Daarbij komt vaak de vraag naar voren voor wiens rekening de kosten zijn. De huurder of de verhuurder?

  In de Vesteda-brochure "Het onderhoud van uw woning" wordt dit precies aangegeven. Deze brochure kunt u inzien en eventueel downloaden op de site van Vesteda door in te loggen bij "Mijn Vesteda". Vervolgens gaat u naar het hoofdstuk "Reparatieverzoek/storing melden". Daar staat een link naar het pdf-bestand met de brochure.

  Uiteraard kunnen bewoners die niet over een internetverbinding beschikken gebruik blijven maken van het algemene telefoonnummer voor reparatieverzoeken en het melden van storingen: 088 4561656.
  Ook kan deze groep bewoners via het secretariaat van de Bewonersvereniging telefonisch informatie over de kostenverdeling opvragen (070 3933514).
 • Indeling apartementen
  Door de bijzondere indeling van onze appartementsgebouwen is het niet eenvoudig om vast te stellen welke huisnummers zich in uw directe omgeving bevinden.
  Onder het hoofdstuk "Verhuur & verkoop" treft u per gebouw een overzicht met de huisnummers aan. Hier vindt u ook plattegronden van de diverse woningtypen.


 • © 2007 / 2017 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26