Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.
Log in of registreer uOnze geschiedenis

Het bestuur

De HoecksteijnSoos

Nieuwsbrieven v.a. 2004

Agenda van onze clubs

Contact met het bestuur

Foto albums

Verhuur & verkoop

Uw energieverbruik
ACTUEEL:
Huuverhoging 2018
De percentages voor de maximale huurverhoging van gereguleerde woningen per 1 juli 2018 zijn door de Rijksoverheid als volgt vastgesteld:
3,9% (inflatie + 2,5%)
- voor huishoudens met een inkomen lager dan of gelijk aan 41.056 euro
- voor huishoudens van 4 of meer personen
- voor huishoudens met 1 of meer AOW gerechtigden
5,4% (inflatie + 4,0%)
- voor huishoudens met een inkomen hoger dan 41.056 euro

De maximaal toegestane huurprijs per woning op basis van het woningwaarderingsstelsel zal bij de verhoging altijd als plafond fungeren. Het puntenaantal van uw woning wordt mede bepaald door de WOZ-waarde - waardepeildatum 1-1-2017 - en kan dus verschillen van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde van uw woning treft u aan op de belastingaanslag van de Gemeente Rijswijk van 28-2-2018.

Voor geliberaliseerde huurcontracten geldt deze huurverhogingsmethode niet. De huurprijs van woningen met een geliberaliseerd huurcontract wordt maximaal verhoogd aan de hand van de in het huurcontract gemaakte afspraken (over de huurverhoging). De basis is het CPI cijfer van maart, dat nog niet bekend is, en het contractueel overeengekomen opslagpercentage.

Alle informatie over de huurverhoging kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

 • Belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen
  Secretariaat Bewonersvereniging:070-393 35 14, secretaris@dehoecksteijn.nl
  Huismeester, Prinses Beatrixlaan 901: 070 393 99 09 (08.00-17.00 uur), r.vanderkruit@vesteda.com
  Storingen of reparaties: 088 456 16 56 (toets 2) of via Vesteda Portaal www.vesteda.com inloggen Mijn Vesteda
  Huurderszaken: 088 456 16 56 of huurderszaken@vesteda.com
  Liftstoring Kone: 0900 225 5566
  Avelex grof vuil: 0900 05 07 of via internet www.avalex.nl
  Wijkagent Ozturk: 0900 8844 (binnen kantoortijd) of uzi.ozturk@haaglanden.politie.nl
 • Energieverbruik
  Onder het hoofdstuk "Uw Energieverbruik" staan de tabellen en grafieken per uur, dag, week, maand en jaar van het energieverbruik van de Boshoek, Middenhoek en Bogaardhoek. Ook zijn de daaraan verbonden kosten over de periode 2010 t/m heden vermeld. Het jaarverbruik met de jaarkosten zijn vanaf 2008 vermeld. Er is ook de keuze om een vergelijkings grafiek van de drie complexen te krijgen voor elk individueel onderdeel. Dit overzicht wordt verzorgd door Energiemastering.nl.
 • Vesteda portaal
  boekjeAlle huurders hebben van Vesteda een inlogcode ontvangen waarmee men toegang krijgt tot het Vesteda Portaal. Via dit portaal kunnen onder meer reparatieverzoeken worden ingediend. Daarbij komt vaak de vraag naar voren voor wiens rekening de kosten zijn. De huurder of de verhuurder?

  In de Vesteda-brochure "Het onderhoud van uw woning" wordt dit precies aangegeven. Deze brochure kunt u inzien en eventueel downloaden op de site van Vesteda door in te loggen bij "Mijn Vesteda". Vervolgens gaat u naar het hoofdstuk "Reparatieverzoek/storing melden". Daar staat een link naar het pdf-bestand met de brochure.

  Uiteraard kunnen bewoners die niet over een internetverbinding beschikken gebruik blijven maken van het algemene telefoonnummer voor reparatieverzoeken en het melden van storingen: 088 4561656.
  Ook kan deze groep bewoners via het secretariaat van de Bewonersvereniging telefonisch informatie over de kostenverdeling opvragen (070 3933514).
 • Indeling apartementen
  Door de bijzondere indeling van onze appartementsgebouwen is het niet eenvoudig om vast te stellen welke huisnummers zich in uw directe omgeving bevinden.
  Onder het hoofdstuk "Verhuur & verkoop" treft u per gebouw een overzicht met de huisnummers aan. Hier vindt u ook plattegronden van de diverse woningtypen.


 • © 2007 / 2018 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26