Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.
Log in of registreer uOnze geschiedenis

Het bestuur

De HoecksteijnSoos

Nieuwsbrieven v.a. 2004

Agenda van onze clubs

Contact met het bestuur

Foto albums

Verhuur & verkoop

Uw energieverbruik
ACTUEEL:
Parkeervergunning appartementen Prinses Beatrixlaan
4 mei 2017

Geachte bewoners,

We hebben u enige tijd geleden laten weten dat uw adres wordt opgenomen in het vergunningengebied voor betaald parkeren. Zoals we u schreven, moet het college van burgemeester en wethouders eerst een besluit nemen waarmee uw adres wordt aangewezen als een adres waar de bewoners een parkeervergunning mogen aanvragen. Ook moet het college de parkeerplaatsen rond uw woning aanwijzen als gebied met betaald parkeren.
Vesteda, de vertegenwoordigers vanuit de bewoners en de gemeente zijn het eens over de oplossing, Toch duurt het helaas langer dan voorzien voordat het college een besluit kan nemen. De gemeente Rijswijk heeft de afgelopen periode de knelpunten van het nieuwe parkeerbeleid geInventariseerd. De parkeersituatie bij uw woning is daar ook onderdeel van. Het in kaart brengen van deze knelpunten is inmiddels afgerond en per knelpunt is bekeken hoe we het gaan oplossen. Dit betekent dat er nu op korte termijn een collegebesluit wordt genomen over het parkeren bij uw woning. We verwachten dat dit op dinsdag 23 mei zal gebeuren, mogelijk een week eerder. Tot die tijd blijft de situatie zoals die op dit moment ook geldt.
Na besluitvorming ontvangt u informatie over hoe u een vergunning kunt aanvragen, wanneer de nieuwe situatie voor u ingaat en waar een parkeerautomaat wordt geplaatst.Meer informatie over het nieuwe parkeersysteem vindt u op www.rijswijk.nl/parkeren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Rijswijk via stadhuis@rijswijk.nl of nummer 14 070.

Met vriendelijke groet,
R. de Jong
Senior beleidsmedewerker verkeer

 • Belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen
  Secretariaat Bewonersvereniging:070-393 35 14, secretaris@dehoecksteijn.nl
  Huismeester, Prinses Beatrixlaan 901: 070 393 99 09 (08.00-17.00 uur), r.vanderkruit@vesteda.com
  Storingen of reparaties: 088 456 16 56 (toets 2) of via Vesteda Portaal www.vesteda.com inloggen Mijn Vesteda
  Huurderszaken: 088 456 16 56 of huurderszaken@vesteda.com
  Liftstoring Kone: 0900 225 5566
  Avelex grof vuil: 0900 05 07 of via internet www.avalex.nl
  Wijkagent Ozturk: 0900 8844 (binnen kantoortijd) of uzi.ozturk@haaglanden.politie.nl
 • Energieverbruik
  Onder het hoofdstuk "Uw Energieverbruik" staan de tabellen en grafieken per uur, dag, week, maand en jaar van het energieverbruik van de Boshoek, Middenhoek en Bogaardhoek. Ook zijn de daaraan verbonden kosten over de periode 2010 t/m heden vermeld. Het jaarverbruik met de jaarkosten zijn vanaf 2008 vermeld. Er is ook de keuze om een vergelijkings grafiek van de drie complexen te krijgen voor elk individueel onderdeel. Dit overzicht wordt verzorgd door Energiemastering.nl.
 • Vesteda portaal
  boekjeAlle huurders hebben van Vesteda een inlogcode ontvangen waarmee men toegang krijgt tot het Vesteda Portaal. Via dit portaal kunnen onder meer reparatieverzoeken worden ingediend. Daarbij komt vaak de vraag naar voren voor wiens rekening de kosten zijn. De huurder of de verhuurder?

  In de Vesteda-brochure "Het onderhoud van uw woning" wordt dit precies aangegeven. Deze brochure kunt u inzien en eventueel downloaden op de site van Vesteda door in te loggen bij "Mijn Vesteda". Vervolgens gaat u naar het hoofdstuk "Reparatieverzoek/storing melden". Daar staat een link naar het pdf-bestand met de brochure.

  Uiteraard kunnen bewoners die niet over een internetverbinding beschikken gebruik blijven maken van het algemene telefoonnummer voor reparatieverzoeken en het melden van storingen: 088 4561656.
  Ook kan deze groep bewoners via het secretariaat van de Bewonersvereniging telefonisch informatie over de kostenverdeling opvragen (070 3933514).
 • Indeling apartementen
  Door de bijzondere indeling van onze appartementsgebouwen is het niet eenvoudig om vast te stellen welke huisnummers zich in uw directe omgeving bevinden.
  Onder het hoofdstuk "Verhuur & verkoop" treft u per gebouw een overzicht met de huisnummers aan. Hier vindt u ook plattegronden van de diverse woningtypen.


 • © 2007 / 2017 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26