Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.
Log in of registreer uOnze geschiedenis

Het bestuur

De HoecksteijnSoos

Nieuwsbrieven v.a. 2004

Agenda van onze clubs

Contact met het bestuur

Foto albums

Te huur

Uw energieverbruik
ACTUEEL:
WOZ-waarde 2020 + brochure huurprijsbeleid 2020-2021
Op 1 maart jl. is het aanslagbiljet van de Gemeentelijke Belastingen bij u in de bus gevallen. Hierop staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. U kunt de aan uw woning toegekende WOZ-waarde checken via het digitale WOZ-loket: www.wozwaardeloket.nl Vul uw postcode in en u krijgt de WOZ-waarde te zien.
Het puntenaantal en de daarmee samenhangende huurprijsaanpassing van woningen die onder de huurprijzenwet vallen, wordt mede bepaald door de WOZ-waarde.

De Rijksoverheid heeft haar huurprijsbeleid voor 2020-2021 bekend gemaakt. U kunt de gegevens raadplegen via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat is de maximale-huurverhoging in 2020 U vindt in dit document een link naar een brochure over de huurprijsaanpassing. Op pagina 27 van deze brochure treft u de tabel met de puntentelling voor 2020 aan.

Algemene Ledenvergadering 2020
De Algemene Ledenvergadering stond begin mei gepland. Door het vergaderverbod in verband met het corona-virus kan deze vergadering voorlopig niet plaatsvinden. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de leden een uitnodiging met definitieve datum en bijbehorende stukken in de bus.

Afrekening servicekosten 2019
Eveneens in verband met het vergaderverbod kunnen de algemene ledenvergaderingen van de VvE Middenhoek en VvE Bogaardhoek niet worden gehouden op de geplande data. Dat houdt in dat ook de jaarrekeningen van deze beide complexen niet kunnen worden goedgekeurd. Als gevolg daarvan zal de afrekening van de servicekosten van de huurders over 2019 per 1 juli a.s. waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Voor complex De Boshoek geldt dit niet. Wij vertrouwen erop dat de bewoners van dit gebouw op tijd hun afrekening zullen ontvangen.

 • Belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen
  Secretariaat Bewonersvereniging: 070-393 35 14, E-mail: secretaris@dehoecksteijn.nl

  Huismeester Bogaardhoek: de heer Richard van der Kruit, Prinses Beatrixlaan 901,
  Telefoon: maandag t/m vrijdag van 7.15 - 14.30 uur: 06 392 711 09
  E-mail: vvebogaardhoek@awb-reinigingsdiensten.nl
  Huismeester Middenhoek: de heer Freek van Leeuwen, Prinses Beatrixlaan 307
  Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 13.30 uur.
  E-mail: huismeester@vve-middenhoek.nl
  Huismeester Boshoek: de heer Peter Galjaard, Prinses Beatrixlaan 301,
  telefoon 06 109 473 14
  E-mail: boshoek@jwgroep.eu
  Spreekuur: maandag en donderdag van 9.30 tot 10.00 uur.
  Huismeestertaken: maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
  De huismeester is van 12.00 uur tot 15.30 uur uitsluitend telefonisch bereikbaar. Hij is dan echter niet meer in de Boshoek aanwezig.

  De huismeesters kunnen uitsluitend worden aangesproken over zaken die betrekking hebben op de openbare ruimten in de respectievelijke gebouwen. Storingen in uw woning dient u te melden aan Van 't Hof Rijland (zie onder).

  Storingen of reparaties Van 't Hof Rijnland:
  Spoedgevallen:
  Binnen kantooruren (08.30 - 17.00 uur): 088 12 66 666
  Buiten kantooruren: 079 329 66 88
  Minder urgente reparatieverzoeken: bouwkundigedienst@hof-rijnland.nl

  Huurderszaken en algemeen: Van 't Hof Rijnland 079 329 66 66 of info@hof-rijnland.nl

  Liftstoring:
  Boshoek: Kone 0900 225 5566
  Middenhoek: Liftservice Den Haag 0174 24 84 95
  Bogaardhoek: Ektiv 088 355 8811

  Avelex grof vuil: 0900 05 07 of via internet www.avalex.nl

  Wijkagent Joost Duindam: telefoon 0653626563 (binnen kantoortijd) of joost.duindam@politie.nl
 • Energieverbruik
  Onder het hoofdstuk "Uw Energieverbruik" staan de tabellen en grafieken per uur, dag, week, maand en jaar van het energieverbruik van de Boshoek, Middenhoek en Bogaardhoek. Ook zijn de daaraan verbonden kosten over de periode 2010 t/m heden vermeld. Het jaarverbruik met de jaarkosten zijn vanaf 2008 vermeld. Er is ook de keuze om een vergelijkings grafiek van de drie complexen te krijgen voor elk individueel onderdeel. Dit overzicht wordt verzorgd door Energiemastering.nl.
 • Indeling apartementen
  Door de bijzondere indeling van onze appartementsgebouwen is het niet eenvoudig om vast te stellen welke huisnummers zich in uw directe omgeving bevinden.
  Onder het hoofdstuk "Verhuur & verkoop" treft u per gebouw een overzicht met de huisnummers aan. Hier vindt u ook plattegronden van de diverse woningtypen.


 • © 2007 / 2020 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26