Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.


ACTUEEL:
Aftreden bestuur en opheffing Bewonersvereniging
Zoals eerder bekendgemaakt, stelt het huidige bestuur zich niet langer beschikbaar voor een volgende zittingsperiode. Een oproep voor nieuwe bestuursleden heeft geen resultaat opgeleverd.
In de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2022 is daarom met algemene instemming van de aanwezige leden besloten Bewonersvereniging De Hoecksteijn op te heffen wegens gebrek aan opvolging van bestuursleden. Aangezien de Bewonersvereniging notarieel is vastgelegd, dienen wij hiervoor een wettelijk voorgeschreven traject te volgen. Dit traject is met ingang van 11 mei 2022 ingezet. Wij zullen ons vanaf die datum uitsluitend bezighouden met activiteiten de opheffing betreffend. Dat wil zeggen dat wij ons niet meer zullen richten op zaken zoals bijvoorbeeld de controle van de huurverhoging en de afrekening van de servicekosten. Indien huurders daarover vragen hebben, zal men zich rechtstreeks tot Team3 van Van 't Hof Rijnland moeten wenden.

Wij danken u allen voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons gesteld heeft.

Bestuur Bewonersvereniging De Hoecksteijn© 2007 / 2022 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26